มาคำนวนภาษี (Tax) ของแคนาดาที่ต้องจ่ายรายปีกันค่ะ

ในแต่ละรัฐ จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายก็จะแตกต่างกันออกไป โดยปกตินายจ้างจะเป็นผู้หักภาษีออกจากทุกๆ Paycheck เอง แต่ลูกจ้างก็สามารถคำนวนจำนวนภาษีที่ต้องจ่ายได้ที่เว็บไซต์นี้ค่ะ เข้าไปที่ https://simpletax.ca/calculator

วิธีคำนวน
1. เลือกรัฐที่ทำงานอยู่หรือกำลังจะไป
2. ในช่อง Employment income ให้ใส่เงินเดือนรวมทั้งปีของเราลงไป นอกเหนือจากนั้นให้เว้นว่าง ผลลัพธ์จะขึ้นมา ให้เราเช็คที่ช่อง Total tax นั่นก็คือภาษีที่เราจะต้องจ่ายต่อปี ซึ่งในเว็บไซต์ได้คำนวนแยกไว้ให้แล้วว่าประกอบไปด้วยภาษีอะไรบ้างค่ะ

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s