ค่าแรงขั้นต่ำแต่ละรัฐของแคนาดารวมไปถึง ค่าแรงของ Caregiver

โดยปกติ แคร์กีฟเวอร์จะต้องได้รับค่าแรงขั้นต่ำเท่าที่แต่ละรัฐกำหนด เฉลี่ยแล้วแคร์กีฟเวอร์จะทำงานประมาณ 35-50 ชม. ต่อสัปดาห์

ยกตัวอย่าง หากทำงานที่รัฐ Alberta และได้รับชม.ทำงานอยู่ที่ 45 ชม.ต่อสัปดาห์
ก็ต้องได้ $13.60 x 45hr = CA$612/week ซึ่งเท่ากับ CA$2,448 หรือราว 58,000 บาท/เดือน *ซึ่งยังไม่ได้หักภาษีนะคะ คำนวนภาษีรายปีที่นี่ค่ะ

The legal minimum wages in each of Canada’s provinces for 2018 are as follows:

ProvinceMinimum 
Hourly Wage
Alberta$13.60
British Columbia$12.65
Manitoba$11.15
New Brunswick$11.25
Newfoundland and Labrador$11.15
Northwest Territories$13.46
Nova Scotia$11.00
Nunavut$13.00
Ontario$14.00
Prince Edward Island$11.55
Quebec$12.00
Saskatchewan$10.96
Yukon$11.51

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s